Krzysztof Kuczkowski
Tlen

Fotografie Autora na I i IV stronie okładki: Tadeusz Dąbrowski
Projekt okładki: Marcin Ekert

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
Seria Biblioteka "Toposu", t. 15
Sopot 2003

Nakład: 1300 egz.
ISBN 83-912295-9-9

Cena: 15 zł (z wysyłką)

Tom można zamówić pisząc na adres:
topos10@interia.pl

Fragment recenzji:

Sopockiego poetę nie interesuje, tak jak i dawnych mistyków, podróż duchowa dla przyjemności samodoskonalenia się. Chodzi mu pewnie, mówiąc językiem komentatorów Kabały, o dotarcie do chwały J H W H, która odeszła od ludzi po upadku Świątyni. W ten sposób ludzkość utraciła gwarancję Przymierza oraz kontakt z symboliczną Rzeczywistością. Księga Kabały radzi więc: "Powściągnij swe serce z obrazów, powściągnij twe usta z mowy. A gdy odbiegnie twe serce, powróć do miejsca, z którego wyszedłeś od Niego".

Myślę, że Krzysztof Kuczkowski podpisałby się pod tym cytatem, nawet świadom niebezpieczeństw czyhających na wędrującego ezoterycznym szlakiem. Komentatorzy wspomnianej księgi radzą, by rozpoczynający mistyczną wędrówkę jednak nie był sam. Niektóre fragmenty dobrze czytać (a cóż dopiero pisać!) we dwóch lub trzech. Na tej drodze wszystko może się zdarzyć - "Jakieś dziecko czytało w domu swego nauczyciela Księgę Ezechiela. Gdy pojęło, co znaczy CHASZMAL, nagle ogień wyszedł z CHASZMAL i pochłonął je". (Tałmud Chagiga 13a)

Jerzy Grupiński ("Twórczość")

TYGRYS

podobno ci
którzy serca napełniają
ciemnością
dla Boga stają się
niewidzialni

ciemność jak krew
przyciąga
drapieżniki

najgorszy
jest tygrys
krąży w pobliżu
człowieka
bada ze wszystkich
stron wszelkie cnoty
teologiczne
główne i moralne

kiedy
nabierze pewności
że wola ofiary słabnie
atakuje z furią i zajadłością
rozszarpuje mięśnie
i nerwy
miażdży kości

*
Friedrich Wilhelm Nietzsche
profesor filozofii klasycznej w Bazylei:
czego się boję,
to nie strasznej figury
za moim krzesłem,
lecz jej głosu

ryku tygrysa

Carl Gustav Jung
w 1936 roku:
błąkający się dotąd Wotan
zbudził się

żołnierze
cesarskiej armii w Nankinie
w 1938 roku
mają złe oczy lampartów
i tygrysów

szeregowiec Azuma Shiro
wydaje walkę insektom i świniom
zabija
niemowlęta
i kobiety

błąkający się dotąd Wotan
zbudził się

tego samego roku
na ścianie kaplicy w Dachau
komendant obozu
umieszcza napis:
tu Bogiem jest
Adolf Hitler

*
runęły
stolice wyludnione
urodzajne pola zamieniły się
w pustynię
na wiele miesięcy i lat chmury
ciężkie jak wagony
wypełnione piaskiem godzin
szczelnie zasnuły niebo
ludzie spoglądali w górę
i nie widzieli Boga
toteż mówili: nie ma Boga

*
złe oczy
z okładek książek
i tytułów wierszy

w ilustrowanych
tygodnikach ludzie-koty
i ludzie-lamparty

światło Babilonu
rzuca cień na ręce kochanków
pełznie jak wąż

sprawiedliwi
są jak Jeremiasz spuszczony
do cysterny z błotem

złe oczy
na ekranach kin twarze gwiazd
rozpadają się w nicość

sznyty na językach
diglossia vera podwójny język
mówi podwójnie

szybciej ucz się
języka miłości powtarzaj bi les gay
porn oral anal fuck

szybciej szybciej
musisz, Natanaelu, spalić w sobie
wszystkie książki

cierpienie jest
kłamstwem szybciej zostań swoim
bogiem już od jutra

rzuć się w ogień wyskocz
przez okno zobacz jaka wspaniała
jest lekkość bytu

*
podobno ci
którzy serca napełniają
ciemnością
dla Boga stają się
niewidzialni

nadzieja
mówi co innego
nic nie ukryje się
pod niebem

Miłość
będzie wszystkim
we wszystkich
ciałem Boga
winem, chlebem