Krzysztof Kuczkowski
Pornografia

Opracowanie graficzne i ex libris: Jacek Soliński
W tekście wykorzystano cytaty z: dr Józef Macko, Prostytucja. Nierząd - Handel "żywym towarem" - Pornografja ze stanowiska historji, etyki, higjeny i prawa, Warszawa 1927

Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego
Bydgoszcz 1981

Nakład: 600 egz.
Wydano na prawach rękopisu

Nakład wyczerpany

* * *
Skończyła się era gazet.
Nagle nadeszła jesień ze swoją długą nocą
i tajemniczą topografią.

Wędrowaliśmy szlakiem jesiennych wojsk,
które tak samo nagle pojawiały się,
co znikały wśród liści.
Często przypadaliśmy do ziemi naginając
więdnące łopiany, wówczas można było
odnaleźć rzadki aromat spłowiałego
jałowca albo gasnącej róży.

Jesień była nieuchwytna.
Raz tylko udało się nam odszukać
resztki niedojedzonych ryb i trochę żaru
w popiele ogniska.

Jesień wyprzedzała nas. Całe miasto
wirowało w obłokach kurzu a gazety były
bezsilne. Z eteru płynęła muzyka pełna niedomówień
i dysharmonii, albo czerwony wiatr syczał
zaplątany w krzak głogu.

Nocami siadaliśmy wokół lampy
starając się rozszyfrować ten zapomniany język,
który nagle otoczył nas swoim przejmującym
alfabetem. Tak zastała nas
zima.