Krzysztof Kuczkowski

Dajemy się jak dzieci prowadzić nicości

 

Wydawnictwo "Bernerdinum"
Pelplin 2007

Zdjęcie na I str. okładki: Ireneusz Zjeżdżałka.
Na IV str. okładki: Tomasz Nowicki.

Nakład: 550 egz.
Cena: 15 zł (+ porto)

Pytania o książkę:
kuczkowski@topos.iq.pl

ISBN 97883-7380-498-2

 

* * *

           Tadeuszowi Różewiczowi

po to pisałem,
żeby nie mówić

nie wyjaśniać
ciemnego
ciemniejszym
od niego

nie rozmywać
konturów
nie stosować
tekstury
do śniegowej
chmury

móc do woli
zapadać
w łacinników
zaspy

w pornografów
uciechy
w miłośników
zaćmy

to ma zostać
jak jest –

bluźniercze
i święte
na oścież otwarte
na głucho zamknięte